About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Ali Zaidi

    AOA. Ik baat to tay hai k amir liaqat Shia nahi hai bralvi ho sakta hai. Dosri baat agar us nay kisi ke tazheek ke hai to ya us ka apna fail hai. Or Shiite may sahaba ke tareef ya hai k Har wo shakhs jo Zindagi e Muhammad (PBUH) or Baad az Wasal Muhmmad (PBUH) say or un ke ahla e bait say commited raha ho Sahabi hai (zamana e Muhammad(PBUH) darak karna lazmi hai.). Agar har Shakhs Sahabi hai to Foj E Yazeed o Sham ko kis khatay may dalo gay… Khuda Hum Sab ke Islah karay.

Leave a Reply

2020 Powered By Urdusky Urdusky Network